ARAŞTIRMA BURSLARI, 2023*

Announcement [.pdf]

GENEL BİLGİLER: Türkiye’de Amerikan İlmî Araştırmaları Enstitüsü (American Research Institute in Turkey ya da ARIT) 13 Mart 1963 tarihinde Washington’da Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen üniversitelerinin temsilcileri tarafından kurulmuş ve Türkiye’de eskiden beri mevcut olan yabancı araştırma enstitüleri arasında yerini almıştır. Hukukî varlığı Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde 17 Haziran 1964 tarihinde tescil edilen ARIT vergiden muaf, kâr amacı gütmeyen bir bilim kurumudur. Enstitü’ye Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada’da bulunan yüksek öğretim kurumları üye olabilirler. Halen Türkiye’de yaptıkları ilmî araştırmalarla ün kazanmış 45 Amerikan üniversitesi ve bilim kurumu ARIT üyesidir.

Enstitünün amacı Amerikan ve Türk bilim insanlarının, Türkiye’de sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, edebiyat, tarih ve sosyal bilimler alanlarında araştırma yapmalarını teşvik ederek iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek ve yukarıda sözü edilen alanlarda çalışan bilim insanlarının mali destek sağlamaktır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Türk-Amerikan İlmî Araştırmaları Derneği aynı amaçlar doğrultusunda çalışmak üzere kurulmuştur.  Dernek, Türk bilim insanlarının Türkiye’de yaptıkları araştırmalara mali destek sağlamanın yanı sıra İstanbul merkezinde özellikle Bizans-Selçuk-Osmanlı tarihi konularını kapsayan ve Ankara şubesinde de Anadolu arkeolojisine odaklanan iki zengin kitaplığı ile araştırmacıların hizmetindedir.

TÜRK ARAŞTIRMALARA VERİLECEK BURSLAR: Türk-Amerikan İlmî Araştırmaları Derneği 2023 yılında, Türkiye’de Türk araştırmacılar tarafından yapılacak araştırmalara vereceği teşvik burslarıyla katkıda bulunacaktır.  Türkiye ile ilgili tarih, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında çalışan doktora adaylarının talip olabilecekleri bursların dağıtımı Derneğin Burs Komitesi’nce yapılacak; Burs Komitesi doktora adaylarndan tez konusunu seçmiş ve bu konu üzerinde çalışmalarını ilerletmiş olanlara öncelik tanıyacaktır.

Her biri on bin (12,500) TL olmak üzere doktora seviyesinde 5 adet burs verilecektir. (*)

BURS ADAYLARINDA ARANAN KRİTERLER VE MÜRACAAT: Yukarıda sözü edilen burslara başvuracakların, müzeler ve kütüphaneler dahil, Türkiye’de bulunan öğretim ve araştırma kurumlarından birine bağlı olmaları, bursa başvuranların 40 yaşını geçmemiş olmaları, ve dilekçelerine aşağıda belirtilen belgeleri eklemeleri gerekir:

1. Başvuru sahibinin ilmî ünvanı ve meslek hayatını açıklayan özgeçmişi;
2. Tasarlanan araştırma projesinin mahiyeti ve önemini belirten bir paragrafı geçmeyecek bir özeti;
3. Türkiye’de gerçekleştirilecek olan araştırma projesinin, kaynakça hariç 2000 kelimeyi geçmeyecek ve sırasiyle aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde düzenlenecek başvurusu:
a) projenin amacı ve kapsamı
b) konuyla ilgili temel yayınların değerlendirilmesi
c) projenin bilime olan katkısı
d) projenin yöntemi ve takvimi
e) konuyla doğrudan ilgili kaynakça;
4. Açık adresi, telefon numarası;
5. Yayınlarının listesi;
6. 3 adet tavsiye mektubu. Tavsiye mektupları yazan kişi tarafından doğrudan aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmelidir. Tavsiye mektuplarında adaya ait kişisel bilgilerden ziyade araştırma projesinin önemine ait görüş ve müracaat edenin önerdiği programı gerçekleştirecek yetenek ve birikime sahip olup olmadığına dair açıklamalara yer verilmesi gerekir.

Müracaatlar tek bir pdf dosyası olarak kadar belirtilen American Research Institute in Turkey e-posta adresine ulaştırılmalıdır:  e-posta:  aritist2@gmail.com  İlan edilecek son tarih.

Sonuçlar, sonra açıklanacak, burs alanlara burslarla ilgili gerekli bilgiler daha sonra ayrıca bildirilecektir.

(*) Dernek bursu almış olanlar burs için bir kere daha başvuruda bulunamazlar.

*The American Research Institute in Turkey administers this fellowship program for Turkish doctoral scholars in all fields of the humanities and social sciences. The program is administered through the Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği and the ARIT center in Istanbul. The American Research Institute in Turkey and the Friends of ARIT support the Turkish fellowship program.