ARIT, Türkiye’de, Yunanistan’da veya yabancı araştırma kurumlarında araştırma yapmak isteyen Türk üniversitelerine bağlı Türk doktora adayları ve akademisyenler için araştırma burslarını destekler ve yönetir. Lütfen uygunluk kriterleri ve program bilgileri için bireysel programlara bakın.

Desteklenen bir araştırma örneği için lütfen son ARIT Araştırmacıları listesine bakın.

Türkiye’deki üniversitelere ve kurumlara bağlı Türk öğrenciler ve akademisyenler için burslar:

Türk-Amerikan İlmî Araştırmaları Derneği Bursları, Türkiye’deki kısa vadeli doktora araştırma projeleri için Türk doktora adaylarını desteklemektedir.

W. D. E. Coulson – Toni M. Cross Aegean Değişim Bursları, Yunanistan’da araştırma yapmak isteyen Türk akademisyenleri ve Türkiye’de araştırma yapmak isteyen Yunan akademisyenleri desteklemektedir. ARIT’e başvuran adayların, Yunanistan’da tarih öncesinden günümüze beşeri ve sosyal bilimlerin herhangi bir alanında araştırma yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olması gerekir. Atina’daki Amerikan Klasik Araştırmalar Okulu (ASCSA), Yunan akademisyenler için değişimleri kolaylaştırmak ve programı yönetmek için işbirliği yapıyor.

George Hanfmann, Ilse Hanfmann ve Machteld J. Mellink Bursları, arkeoloji ve ilgili alanlarda yabancı araştırma kurumlarında araştırma yapmaları için Türk üniversitelerine bağlı Türk bursiyerlerini ve doktora adaylarını desteklemektedir.