W.D.E. COULSON and TONI M. CROSS AEGEAN EXCHANGE PROGRAM 2024

[Announcement.pdf] [English]

BURSLAR: American Research Institute in Turkey – Ankara Temsiliciliği doktora seviyesinde olan ve kıdemli araştırmacılara, Yunanistan’da kısa dönemli araştırma yapabilmeleri amacıyla W.D.E. Coulson & Toni M. Cross Aegean Exchange Program Bursları verecektir. Bu burslar, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimlerin herhangi bir dalında, prehistorik dönemlerden modern dönemlere kadar, araştırma yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Atina’daki Amerikan Klasik Araştırmalar Okulu’nun (ASCSA – American School of Classical Studies at Athens) desteği ile verilmektedir. Bu bursların amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Yunanlı meslektaşları ile tanışma, müze, arşiv ve kütüphane kolleksiyonlarından yararlanma ve ören yerlerindeki eserleri araştırma fırsatı sağlamaktır.   ASCSA ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için ise http://www.ascsa.edu.gr/ adresini kullanabilirsiniz.

BURS ADAYLARINDA ARANA KRİTERLER:

 1. Burs adayları, Türkiye’de bir üniversite veya kuruma bağlı olup, Türk vatandaşı olmalıdır.
 2. Adayların en az doktora ders aşamasını bitirmiş olmaları ve bursun süresi başlamadan önce doktora yeterlilik sınavını vermiş olmaları, veya doktora ünvanlarını almış olmaları gerekmektedir.
 3. En az bir ay sürecek projeler tercih edilecektir. Adaylar, Yunanistan’daki araştırmalarını 2024 yılında bitirmelidir.
 4. Burs süresince yapılacak araştırma Yunanistan’da yürütülmelidir.
 5. Adayın projesine göre, araştırmanın sadece Yunanistan’da yapılabilecek olması gerekmektedir, örneğin Yunanistan’daki anıtların veya Yunan müzelerindeki, kolleksiyonlarındaki ve kütüphanelerindeki malzemenin çalışılması gibi.
 6. Adaylar araştırmalarını gerçekleştirebilmeleri için müracaat edecekleri enstitüleri veya kurumları  (Atina’daki Amerikan Klasik Araştırmalar Okulu gibi, ancak bunlar Atina’da olmak mecburiyetinde değildir. Yunanistan’ın her hangi bir yerinde olabilir) belirtmelidirler. Adaylar, eğer gerekliyse, Yunanistan’daki araştırmalarını tamamlayabilmeleri için, Yunan hükümetinden veya Enstitülerden alınmış bir izin mektubunu tedarik etmelidirler.
 7. Bu bursu daha önce kazanıp yeniden başvuru yapan adaylar, başvuru tarihinden en az beş yıl önce bu bursu almış olabilirler.

BURSUN MİKTARI: Burs miktarı en fazla $7500 (USD) olabilir. Burs Komitesi, ARIT’in Ankara ve İstanbul Temsilicilikleri tarafından seçilecek uzmanlardan oluşacaktır.

MÜRACAAT: Bursa başvurabilmek için istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş.
 2. Türkçe veya İngilizce yazılmış beş sayfayı geçmeyecek bir proje teklifi şunları içermelidir:
  a) İngilizce ve Türkçe olarak projenin başlığı,
  b) projenin özeti (üç sayfayı geçmemelidir)
  c) araştırmanın hangi nedenle Yunanistan’da yapılması gerektiği,
  d) adayın Yunanistan’da araştırmasını nasıl yürüteceği (örneğin adayın başvuracağı enstitüler veya müzeler)
  e) adayın araştırmasının bilime nasıl bir katkıda bulunacağı.
 3. Yunanistan’daki araştırmanın kısa bir tahmini bütçesi ve takvimi.
 4. Adayın açık adresi, telefon numarası ve e-mail adresi.
 5. Kimlik fotokopisi.
 6. Yayınlarının listesi (eğer mevcutsa).
 7. Adayın araştırmasını yapabilmesi için gereken yabancı dil ya da dilleri bildiğinin kanıtı. Aday başvurusunda daha evvel Yunanistan’da çalışma yürüttüyse bildirmelidir.
 8. Iki adet tavsiye mektubu; tavsiye mektubunu yazan kişinin ismi, adresi ve telefon numarası adayın başvurusunda yer almalıdır. Tavsiye mektupları, yazan kişi tarafından doğrudan aşağıda belirtilen ARIT-Ankara Temsilciliği posta veya eposta olarak adresine gönderilmelidir. Tavsiye mektuplarında araştırma projesine ait görüş ve müracaat edenin önerdiği programı gerçekleştirecek yetenek ve birikime sahip olup olmadığına dair açıklamalara yer verilmesi gerekir.

Adaylar, başvurularını bir nüsha VEYA dijital olarak (tavsiye mektupları hariç) en geç 1 Aralık 2023 Cuma gününe kadar ARIT – Ankara’nın aşağıda yazılı adresine göndermelidirler.

ARIT-ANKARA Temsilciliği
Atatürk Bulvarı 154/13
Çankaya-Ankara 06690

aritankara at gmail.com

Burs Komitesi’nin kararı, başvuru tarihinin sonu itibariyle yaklaşık bir bir-buçuk ay kadar sonra açıklanacaktır.

The Coulson-Cross Aegean Exchange fellowship program of the American Research Institute in Turkey is funded by the United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs.